نانو تکنولوژی چیست؟

فناوری نانو به شاخه ای از علم و مهندسی اتلاق می شود که مختص طراحی، تولید و استفاده از ساختارها، دستگاه ها و سیستم ها با دستکاری کردن اتم ها و مولکول ها در ابعاد نانومتری می باشد. ابعاد نانومتری بدین معناست که حداقل یکی از ابعاد ساختار، سیستم و یا دستگاه در بازه 100-1 نانومتر قرار گیرد. به زیان ساده تر نانو تکنولوژی مطالعه و کاربرد موادی با ابعاد فوق العاده کوچک (ابعاد نانومتری) است که قابلیت استفاده در سایر زمینه های علمی نظیر شیمی، بیولوژی، فیزیک، علم مواد و مهندسی را داشته باشند.

ایده و مفهوم نانو تکنولوژی با سخنرانی فیزیکدان برجسته بنام ریچارد فاینمَن در سال 1959 میلادی معرفی شد که با عنوانی معروف و مفهومی آغاز شده بود: There is plenty of room at the bottom در آن زمان این جمله بیانگر آن بود که مواد و اشیاء می توانند به شکل خارق العاده ای کوچکتر از آن چیزی شوند که در حال حاضر هستند و همچنان کارایی داشته باشند بنابراین باید دید که تا کجا می توان ابعاد آنها را کوچک کنیم.

اهمیت نانو تکنولوژی از آنجا ناشی می شود که کوچک کردن ابعاد مواد تا مقیاس نانومتری باعث می گردد تا نانو مواد خواص فیزیکی و شیمیایی غیر عادی از خود نشان دهند. بعنوان مثال رنگ ماده با کاهش ابعاد آن تغییر میکند که دلیل آن اینست که آرایش اتم ها در نانو مواد نور را به شکل متفاوتی نسبت به حالت معمول ماده (بالک) بازتاب می دهند و منجر به تغییر رنگ ماده در ابعاد نانومتری میگردد.

نانو تکنولوژی باعث می شود تا نسبت سطح به حجم مواد به شکل چشمگیری افزایش یابد و این موضوع یکی از اصلی ترین دلایل خواص فیزیکوشیمیایی منحصر بفرد نانو مواد می باشد. افزایش نسبت سطح به حجم (سطح ویژه) مواد موجب می گردد تا نانو ذرات دارای خواص نوری، مکانیکی، الکتریکی، شیمیایی و بیولوژیکی تقویت شده باشند و این امر اهمیت استفاده از آنها را در زمینه های مختلف علمی و مهندسی جهت دستیابی به تکنولوژی های پیشرفته تر بیش از پیش افزایش می دهد.

 

 

در ادامه مقالات مرتبط با جدیدترین یافته های صنعت نانو برای شما گرداوری شده است:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ