نانو ذرات مگنتیت

نانو ذرات مگنتیت (اکسید آهن- Fe3O4) بواسطه خاصیت مغناطیسی منحصر به فردی که دارند به شدت مورد توجه صنایع پیشرفته علی الخصوص صنعت پزشکی و داروسازی قرار گرفته اند.

از این محصول در روش های جدید تشخیص و درمان سرطان نظیر دارورسانی و ترانوستیکس (Theranostics) و نیز تولید فروسیال ها (Ferrofluids) استفاده می گردد.

نکته ای که باید به آن اشاره نمود این است که استفاده از نانو ذرات مگنتیت در زمینه های ذکر شده مستلزم پوشش دار کردن این ذرات توسط سرفکتانت ها می باشد تا از توده ای شدن ذرات مگنتیت موجود در کلوئید در حضور میدان مغناطیسی جلوگیری گردد.

با این حال حضور سرفکتانت ها موجب کاهش مغناطش اشباع این ذرات شده و در نتیجه این امر ویسکوزیته فروسیال کاهش یافته و عملکرد آن مخدوش می شود. بنابراین در پژوهشی ما توانستیم این ماده را با عیوب ساختاری سنتز کنیم و مغناطش اشباع آنها را برای اولین بار تا emu/g 99 افزایش دهیم.

هدف از این کار پژوهشی دستیابی به محصولی بود که بتوان از آنها در صنایع حساس مخصوصا صنعت پزشکی و همچنین ساخت سیالات مغناطیسی استفاده نمود و بازدهی این صنایع را بهبود داد.

مشخصات این محصول سنتز شده در واحد تحقیق و توسعه در ادامه گزارش شده است.

مغناطش، سطح ویژه و بار سطحی بالای نانو ذرات مگنتیت عملکرد آنها را تقویت می کند

نانو ذرات مگنتیت سنتز شده دارای رفتار سوپرپارامغناطیسی بوده و  مغناطش اشباع آن برابر با emu/g  ۹۹ است و در مقایسه با نمونه مشابه با مغناطش اشباع emu/g  ۹۲ افزایش ۷ واحدی داشته (به علت بلورینگی و خلوص بالای ذرات و نیز تشکیل عیوب در ساختار آنها) که مقدار قابل توجهی در مبحث مغناطیس می باشد.

مغناطش اشباع بالای این نانوذرات تاثیر منفی سرفکتانت ها بر کاهش مغناطش نانو ذرات مگنتیت را خنثی کرده، عملکرد این ذرات را در فروسیال ها بهبود بخشیده و بازدهی فروسیال ها در صنایع مصرف کننده را افزایش می دهد.

موضوع دیگری که باید به آن اشاره نمود بار سطحی محصول تولید شده می باشد که برابر با mv -۲۸/۶ می باشد. بار سطحی مطلوب این ذرات کمک شایانی به پایداری راحت تر این ذرات در سوسپانسیون ها کرده و با پوشش دار کردن آنها توسط سرفکتانت ها می توان به فروسیالی با پایداری مطلوب و عملکرد بهتر نسبت به فروسیال های تولید شده توسط سایر نانو ذرات مگنتیت موجود در بازار دست یافت.

سطح ویژه مطلوب این ذرات (m2.g-1 ۵۲) و وجود حفراتی با ابعاد ۳.۵ نانو متری در سطح آنها در کنار مغناطش اشباع بالا، این ذرات را به گزینه مطلوبی برای حذف آلاینده ها و فلزات سنگین از پساب های صنعتی به روش جداسازی مغناطیسی تبدیل می نماید. همچنین سطح ویژه مطلوب این محصول بارگذاری دارو بر روی نانو ذرات مگنتیت را در فرآیند ساخت دارو های مخصوص روش دارورسانی تسهیل می کند.

مشخصات نمونه نهایی تولید شده
  • دارای عیوب ساختاری
  • اندازه ذره: ۵۰ نانومتر
  • مغناطش اشباع: ۹۹ واحد الکترومغناطیس بر گرم
  • بار سطحی ذرات: ۲۸/۵- میلی ولت
  • خلوص: 9۸%
  • سطح ویژه: ۵۲ متر مربع بر گرم
  • بلورینگی بالا
  • ساختار مزوپور

با ما در ارتباط باشید…

اگه می خواین نیازتون رو با ما در میون بذارین، خیلی خوشحال می شیم با ما تماس بگیرین