کوچکترین ایده ها باید بررسی و مطالعه شوند تا بتوانیم با استفاده از آنها چالش های بزرگتر را حل کنیم.

واحد تحقیق و توسعه؛ مرکز خلاقیت، ایده پردازی و نوآوری

واحد تحقیق و توسعه قلب تپنده آرمان نانو فناور رابین بوده که توسط گروهی از مهندسین جوان، خلاق و پرتلاش اداره می شود.کوچکترین ایده ها در مورد سنتز نانو مواد، روش های سنتز و بهبود عملکرد و خواص نانو مواد در واحد تحقیق و توسعه بررسی و مطالعه می شوند چون معتقد هستیم همین ایده های کوچک هستند که راه را برای حل مشکلات بزرگتر هموار می کنند. فعالیت های ما در این واحد به دو دسته تقسیم بندی می شوند. دسته اول مربوط به انجام پروژه های تحقیقاتی می باشد که اساس این پروژه ها بر ایده های مطرح شده توسط اعضای این واحد و گروه بازاریابی شرکت می باشد. دسته دوم فعالیت های این واحد مربوط به پروژه هاییست که توسط مشتریان ما به ما سپرده شده تا چالش های آنها را برطرف کنیم. هدف تمامی پروژه های تحقیقاتی که ما در واحد تحقیق و توسعه انجام می دهیم اینست که ترکیبات جدید با خواص پیشرفته و تقویت شده را سنتز کرده و بدین ترتیب نیازها و چالش های مشتریان خود و سایر صنایع را برطرف کنیم.