روش های تولید نانو مواد

اهمیت روز افزون به کار بردن نانو مواد در زمینه های مختلف علمی، مهندسی و صنعتی باعث شده است تا طی سالیان گذشته محققین بسته به نیاز موجود روش های گوناگونی را برای تولید مواد در ابعاد نانومتری ابداع کرده و بکار گیرند. از این رو می توان روش های تولید نانو ذرات را به دو دسته الف) روش های بالا به پایین و ب) روش های پایین به بالا تقسیم بندی نمود.
روش های بالا به پایین روش هایی هستند که در آنها تلاش بر این است تا ابعاد مواد بالک را با استفاده از تجهیزات و دستگاه های مکانیکی پیچیده تا مقیاس نانو متری کاهش داده و خواص فیزیکو شیمیایی آنها را بهبود دهند. یکی از روش های مکانیکی مرسوم در کاهش ابعاد ماده بالک استفاده از دستگاهی بنام بال میل می باشد. این دستگاه با سرعت چرخش فوق العاده زیاد خود باعث می شود تا ماده بالک تحت تاثیر نیروهای برشی زیادی قرار گرفته و ابعاد آن بطور چشمگیری تا مقیاس نانومتری کاهش یابد.
روش های پایین به بالا به روش های گفته می شود که در آنها با استفاده از ترکیب چند ماده با یکدیگر و ایجاد واکنش شیمیایی میان آنها پیوند میان اتمها و مولکول ها را شکل داده و منجر به تشکیل مواد در ابعاد نانو متری گردند. روش های پایین به بالا تحت عنوان روش های شیمیایی نیز شناخته می شوند. تاکنون روش های شیمیایی گوناگونی برای تولید نانو مواد معرفی شده اند که مهمترین و پر کاربرد ترین آنها عبارتند از: روش رسوبی، روش سل-ژل، روش فرانسوی و روش هیدروترمال. مهمترین ویژگی روش های شیمیایی نسبت به روش های بالا به پایین این است که در این روش ها می توان براحتی ابعاد نانو ماده را کنترل کرد و در نتیجه آن خواص فیزیکی و شیمیایی ماده را مطابق با آنچه که مورد نیاز است تغییر داد.

 

 

در ادامه مقالات مرتبط با روش های تولید نانو مواد  برای شما گردآوری شده است:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ