معرفی 20 مجله علمی برتر در حوزه فناوری نانو

گسترش و پیشرفت فناوری نانو در سال های گذشته باعث شده است تا مجلات علمی متعددی به روی کار آیند که بطور تخصصی در زمینه نانو تکنولوژی فعالیت می کنند. مقالات علمی چاپ شده در مجلات معتبر در پیشبرد این تکنولوژی سهم زیادی دارند که این موضوع موجب می شود تا آشنایی با این مجلات برای محققین، تولید کنندگان و دانشجویانی که در حوزه نانو تکنولوژی فعالیت می کنند اهمیت بسزایی داشته باشد. از این رو، در این مقاله قصد داریم به معرفی و بررسی 20 مجله برتر در حوزه فناوری نانو بپردازیم.

شاخص SJR

قبل از معرفی مجلات لازم است در مورد شاخص SJR توضیح دهیم که تعیین کننده اعتبار مجلات علمی بوده و با استفاده از این شاخص مجلات رتبه بندی می شوند. شاخص SJR، معیاریست برای اندازه‌گیری میزان تاثیر علمی مجلات بطوریکه هم‌ زمان تعداد استنادات انجام شده به مقالات یک مجله علمی و نیز اعتبار مقالات استناد دهنده را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. در حقیقت SJR یک مقدار عددی است که متوسط تعداد استناد های انجام شده به یک مجله علمی در سه سال اخیر آن مجله را در سال مورد نظر نمایش می‌دهد به عنوان مثال شاخص SJR یک مجله در سال ۲۰۱۷ نشان می دهد که در سال‌های ۲۰۱4، ۲۰۱۵ و ۲۰۱6 چه تعداد استناد به مقالات منتشر شده در آن مجله انجام گرفته است. هر چه این عدد بالاتر باشد به معنای بالاتر بودن تعداد استناد های صورت گرفته به مقالات یک مجله و در نتیجه بالاتر بودن اعتبار آن مجله در مقایسه با سایر مجلات علمی می باشد. با توجه به تعریف شاخص SJR در ادامه به معرفی معتبرترین مجلات علمی حوزه نانو تکنولوژی می پردازیم. لازم به ذکر است که رتبه بندی صورت گرفته مربوط به سال 2021 می باشد.

20  مجله Journal of Physical Chemistry C

این مجله آمریکایی بوده و ناشر آن American Chemical Society می باشد. دسته بندی موضوعات این مجله عبارتند از: شیمی، انرژی و علم مواد که شامل نانو تکنولوژی، سطوح، پوشش ها، مواد الکترونیکی، مواد مغناطیسی و مواد نوری می باشد. شاخص SJR این مجله برابر با 103/1 است.

19-  مجله  Journal of Nanobiotechnology

این مجله مربوط به کشور انگلستان بوده و ناشر آن BioMed Central Ltd. می باشد. دسته بندی موضوعات این مجله عبارتند از: پزشکی و بیولوژی با محوریت تکنولوژی نانو. شاخص SJR این مجله برابر با 557/1 است. لازم به ذکر است که این مجله Open Access می باشد به این معنی که محتوای مقالات به صورت آنلاین و روی وب سایت مجله قابل دسترس است و خوانندگان می توانند بطور رایگان مقالات را دانلود کنند. این دسته از مجلات معمولا هزینه چاپ مقالات را از موسلفین مقاله دریافت می کنند.

18-  مجله Materials Science & Engineering A: Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing

 این مجله مربوط به کشور هلند بوده و ناشر آن Elsevier BV می باشد. دسته بندی موضوعات این مجله عبارتند از: مهندسی مکانیک، مکانیک مواد، نانو تکنولوژی، فیزیک و ستاره شناسی. شاخص SJR این مجله برابر با 563/1 است.

17-  مجله Wiley Interdisciplinary Reviews: Nanomedicine and Nanobiotechnology  

این مجله مربوط به کشور آمریکا بوده و ناشر آن John Wiley & Sons Inc می باشد. دسته بندی موضوعات این مجله عبارتند از: بیو مهندسی، مهندسی بیوپزشکی، نانو تکنولوژی، علم نانو مواد و پزشکی. شاخص SJR این مجله برابر با 621/1 است.

16-  مجله Lab on a Chip

این مجله مربوط به کشور انگلستان بوده و ناشر آن Royal Society of Chemistry می باشد. دسته بندی موضوعات این مجله عبارتند از: بیو شیمی، ژنتیک، بیولوژی مولکولی، مهندسی شیمی، مهندسی بیوپزشکی، شیمی، نانو تکنولوژی و علم نانو مواد. شاخص SJR این مجله برابر با 639/1 است.

15-  مجله Scripta Materialia

این مجله مربوط به کشور انگلستان بوده و ناشر آن Elsevier Ltd می باشد. دسته بندی موضوعات این مجله عبارتند از: مهندسی مکانیک، مکانیک مواد، فلزات، آلیاژ، مهندسی مواد، علم نانو مواد و فیزیک مواد متراکم. شاخص SJR این مجله برابر با 703/1 است.

14-  مجله Nanoscale

این مجله مربوط به کشور انگلستان بوده و ناشر آن Royal Society of Chemistry می باشد. دسته بندی موضوعات این مجله عبارتند از: علم مواد، علم نانو مواد و نانو تکنولوژی. شاخص SJR این مجله برابر با 744/1 است.

13-  مجله Journal of Physical Chemistry Letters

این مجله مربوط به کشور آمریکا بوده و ناشر آن American Chemical Society می باشد. دسته بندی موضوعات این مجله عبارتند از: شیمی تئوری، شیمی فیزیکی، علم مواد، علم نانو مواد و نانو تکنولوژی. شاخص SJR این مجله برابر با 009/2 است.

12-  مجله Biosensors and Bioelectronics

این مجله مربوط به کشور انگلستان بوده و ناشر آن Elsevier Ltd می باشد. دسته بندی موضوعات این مجله عبارتند از: بیو فیزیک، بیو تکنولوژی، الکتروشیمی، مهندسی بیو پزشکی، پزشکی، علم نانو مواد و نانو تکنولوژی. شاخص SJR این مجله برابر با 113/2 است.

11-  مجله ACS applied materials & interfaces

این مجله در دسته مجلات Open Access قرار گرفته، مربوط به کشور آمریکا بوده و ناشر آن American Chemical Society می باشد. دسته بندی موضوعات این مجله عبارتند از: پزشکی، علم نانو مواد و نانو تکنولوژی. شاخص SJR این مجله برابر با 143/2 است.

10-  مجله ACS applied materials & interfaces

این مجله مربوط به کشور چین بوده و ناشر آن Tsinghua University Press می باشد. دسته بندی موضوعات این مجله عبارتند از: مهندسی الکترونیک، مهندسی برق، علم مواد، علم نانو مواد، نانو تکنولوژی، فیزیک اتمی، فیزیک مولکولی، فیزیک نوری و فیزیک مواد متراکم. شاخص SJR این مجله برابر با 264/2 است.

9-  مجله Biomaterials

این مجله مربوط به کشور انگلستان بوده و ناشر آن Elsevier BV می باشد. دسته بندی موضوعات این مجله عبارتند از: بیو شیمی، ژنتیک، بیولوژی مولکولی، مهندسی بیوپزشکی مکانیک مواد، بیو مواد، مواد سرامیکی، کامپوزیت ها، علم نانو مواد و نانو تکنولوژی. شاخص SJR این مجله برابر با 678/2 است. لازم به ذکر است که این مجله در دسته مجلات Open Access قرار می گیرد.

8-  مجله Small

این مجله مربوط به کشور آلمان بوده و ناشر آن Wiley-VCH Verlag می باشد. دسته بندی موضوعات این مجله عبارتند از: بیو شیمی، ژنتیک، بیولوژی مولکولی، بیوتکنولوژی، مهندسی، شیمی، بیو مواد، پزشکی، علم مواد، علم نانو مواد و نانو تکنولوژی. شاخص SJR این مجله برابر با 225/3 است.

7-  مجله Nano Letters

این مجله مربوط به کشور آمریکا بوده و ناشر آن American Chemical Society می باشد. دسته بندی موضوعات این مجله عبارتند از: بیو مهندسی، مهندسی شیمی، مهندسی مکانیک، شیمی، فیزیک مواد متراکم، علم مواد، علم نانو مواد و نانو تکنولوژی. شاخص SJR این مجله برابر با 761/3 است.

6-  مجله Nano Today

این مجله مربوط به کشور هلند بوده و ناشر آن Elsevier می باشد. دسته بندی موضوعات این مجله عبارتند از: بیو شیمی، ژنتیک، بیولوژی مولکولی، بیوتکنولوژی، بیو مهندسی، مهندسی بیو پزشکی، پزشکی، علم داروسازی، علم مواد، علم نانو مواد و نانو تکنولوژی. شاخص SJR این مجله برابر با 890/3 است.

5-  مجله Nano-Micro Letters

این مجله در دسته مجلات Open Access قرار گرفته و مربوط به کشور هلند بوده می باشد. دسته بندی موضوعات این مجله عبارتند از: مهندسی الکترونیک، مهندسی برق، مواد الکترونیکی، مواد مغناطیسی، سطوح، پوشش ها، علم نانو مواد و نانو تکنولوژی. شاخص SJR این مجله برابر با 946/3 است.

4-  مجله ACS Nano

این مجله مربوط به کشور آمریکا بوده و ناشر آن American Chemical Society می باشد. دسته بندی موضوعات این مجله عبارتند از: مهندسی، فیزیک، ستاره شناسی، علم مواد، علم نانو مواد و نانو تکنولوژی. شاخص SJR این مجله برابر با 611/4 است.

3-  مجله Advanced Functional Materials

این مجله مربوط به کشور آلمان بوده و ناشر آن Wiley-VCH Verlag می باشد. دسته بندی موضوعات این مجله عبارتند از: شیمی، الکتروشیمی، مواد الکترونیکی، مواد مغناطیسی، مواد نوری، فیزیک مواد متراکم، علم مواد، علم نانو مواد و نانو تکنولوژی. شاخص SJR این مجله برابر با 5 است.

2-  مجله Advanced Materials

این مجله مربوط به کشور آمریکا بوده و ناشر آن Wiley-Blackwell می باشد. دسته بندی موضوعات این مجله عبارتند از: مهندسی مکانیک، مکانیک مواد، علم مواد، علم نانو مواد و نانو تکنولوژی. شاخص SJR این مجله برابر با 663/8 است.

1-  مجله Nature Nanotechnology

این مجله مربوط به کشور انگلستان بوده و ناشر آن Nature Publishing Group می باشد. دسته بندی موضوعات این مجله عبارتند از: بیو مهندسی، مهندسی بیو پزشکی، مهندسی الکترونیک، مهندسی برق، فیزیک مواد متراکم، فیزیک نوری، فیزیک اتمی، فیزیک مولکولی، علم مواد، علم نانو مواد و نانو تکنولوژی. شاخص SJR این مجله برابر با 698/11 بوده که نشان دهنده اعتبار خیلی زیاد این مجله علمی در میان سایر مجلات حوزه نانو تکنولوژی می باشد.

منابع:

  1. jhub.ir
  2. https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=2509